Regulamin salonu

1. REZERWACJA TERMINU

Usługi kosmetyczne w Studio Urody Queria wykonywane są po wcześniejszej rezerwacji terminu, przez kontakt telefoniczny lub SMS z numerem 698-647-472.

2. ZADATEK PRZED USŁUGĄ

Zadatek pobierany jest podczas umawiania nowego klienta lub stałego klienta rezerwującego kilka godzin usług:

* pobieramy zadatek w wysokości 50/100/200 zł w zależności od usługi;

* zadatek można zapłacić gotówką lub kartą, bezpośrednio w salonie, oraz przelewem na konto banku Credit Agricole,

Katarzyna Szczęś

71 1940 1076 3135 2329 0000 0000   

* w tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę usługi;

* zadatek jest bezzwrotny;

* zarezerwowaną usługę można zmienić na inną usługę, można również zmienić na inny termin z wyprzedzeniem mninimum 48 godz. przed planowaną usługą;

* na zadatek czekamy 24 godziny od rezerwacji terminu, w przypadku braku płatności rezerwacja przepada;

* zadatek zostaje odliczony od  ceny usługi;

* nie stawienie się na zabiegu lub odwołanie w czasie krótszym niż 24 godziny przed wizytą skutkuje pobraniem zadatku na poczet zarezerwowanego czasu;

3. SPÓŹNIENIE

Jeżeli klientka spóźni się na wizytę, kometyczka ma prawo odmówić przyjęcia lub wykonać usługę w czasie zarezerwowanym, może to skutkować nie wykonaniem planowanej wcześniej usługi, a tylko innym odpowiednikiem.

Za usługę klientka płaci pełną kwotę planowanego zabiegu.

4. NIE POJAWIENIE SIĘ NA WIZYCIE

Jeżeli klient nie pojawi się na umówionej wizycie, zobowiązany jest pokryć 50% danej usługi za czas, który był dla niego  zarezerwowany.

* nie wpłacenie kwoty skutkuje brakiem możliwości kolejnych zapisów, oraz wykreśleniem z kolejnych wizyt;

* przy dwóch takich sytuacjach - przed każdą kolejną wizytą należy wpłacić zadatek przed usługą;

5. MAKIJAŻ PERMANENTNY

Przed wizytą należy wpłacić zadatek jak w punkcie 2.

* nie pojawienie się na wizycie lub odwołanie w czasie krótszym niż 48 godzin powoduje pobranie zadatku za czas  zarezerwowany na usługę;

* przy kolejnej rezerwacji należy na nowo wpłacić zadatek;

* zadatek jest odliczany od całkowoitej ceny usługi;

* do ceny zabiegu wliczany jest zabieg dopigmentowania do 3 miesięcy za 0 zł,

* nie pojawienie się na usłudze dopigmentowania do 3 miesięcy lub nie pojawienie się na zarezerwowanej wizycie,  skutkuje potraktowaniem zabiegu jako wykonany;

* chęć dopigmentowania będzie traktowana jako odświeżenie brwi z dopłatą;